Werkgroep mondiale/ economische invalshoek van dekolonisering

In 2020 zal Congo 60 jaar onafhankelijk zijn. Naar aanleiding hiervan wil het Leuvense stadsbestuur, samen met geïnteresseerde partners, een programma rond dekolonisering uitwerken voor 2020. Het programma moet mensen in Leuven informeren over en bewustmaken van (de)kolonisering, maar ook tot concrete veranderingen – een verdere dekolonisering – leiden in onze stad.

“De kolonisering heeft grote groepen mensen ontheemd, onderdrukt en hun rijkdommen ontvreemd. Naast materiële rijkdom is er een schat aan geschiedenis, wetenschappelijke inzichten, filosofie, kunst en literatuur verloren gegaan of gemarginaliseerd. Het moderniteitsdenken heeft het Westen gepositioneerd als superieur aan de andere, ‘primitieve’ gemeenschappen en zo (neo)koloniale praktijken gelegitimeerd onder het mom van een beschavingsproject.
Dekolonisering is de overkoepelende term voor de manieren waarop mensen die onevenwichten stukje bij beetje herstellen, gaande van de onafhankelijkheidsstrijd tot het bestrijden van hedendaags racisme en de psychologische en mentale heling van mensen die eronder gebukt gaan.”
(Bron: Recto Verso)

Het gezamenlijke programma voor 2020 zal in vijf werkgroepen uitgewerkt worden. De vijf invalshoeken zijn:
1. Het mondiale/ economische;
2. De publieke ruimte;
3. Leuven Restorative City;
4. Het interculturele/ sociaal-culturele;
5. Het onderwijs.

De eerste werkgroep zal getrokken worden door de dienst Mondiaal beleid van de stad Leuven binnen het Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENNZ). De mondiale/ economische invalshoek kan bijvoorbeeld gaan over:
* Welke impact heeft kolonisatie vandaag op economische verhoudingen?
* Hoe kunnen we ontwikkelingssamenwerking dekoloniseren?
* Welke acties ondernemen we om op gelijkwaardige banden op te bouwen met partners wereldwijd?

Wie interesse heeft om mee de mondiale/ economische invalshoek van dekolonisering vorm te geven, is van harte welkom op een eerste bijeenkomst van deze werkgroep die plaatsvindt op donderdag 16 mei om 20.00 uur in het gebouw van de Afdeling diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven (Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven).
Tijdens deze bijeenkomst zullen we:
* In kaart brengen wat we wanneer al plannen te doen;
* Bespreken welke doelstellingen we willen bereiken;
* Nadenken welke acties we kunnen uitwerken om deze doelstellingen te bereiken.
De resultaten van de bijeenkomst zullen in juni samengelegd worden met de trekkers van de vier andere werkgroepen. Van daaruit wordt het gezamenlijke programma voor 2020 dan verder uitgewerkt.
Wil je deel uitmaken van de werkgroep? Stuur dan liefst vóór 13 mei een mailtje naar dagmar.vangrunderbeeck@leuven.be met daarin je voornaam, naam, je organisatie en je functie binnen deze organisatie. Welkom!

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar Afdeling diversiteit en gelijke kansen Stad Leuven
Diestsesteenweg 104F
Kessel-Lo (Leuven)
Wanneer
Organisatie Dienst Mondiaal beleid Stad Leuven
E-mailadres dagmar.vangrunderbeeck@leuven.be

Sommige activiteiten gaan mogelijk niet door omwille van corona-maatregelen. Kijk even op de site van de organisator.

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.