Wintertijd in Leuven | Lichtparcours (un)Holy Light

Gratis

In 3 kerken en kapellen worden de stilte en architectuur versterkt door lichtinstallaties van lokale en internationaal gerenommeerde kunstenaars.

-- Diapositive - Children of the light --
Sint-Antoniuskapel op Pater Damiaanplein

Het hypnotiserende werk speelt continue met licht en donker. Het is een terugkerend thema bij het Nederlandse kunstenaarsduo in hun zoektocht om licht als tastbare materie vorm te geven.


-- Club Efemeer --
Sint-Michielskerk

Dit jonge Leuvense duo ging aan de slag met een aantal ingenieursstudenten van KU Leuven voor de creatie van een uitdagend lichtkunstwerk. Resultaat is een grote dynamische lichtsculptuur met als basisvorm de cylinder. Een ruimtelijk geluidswerk maakt van dit geheel een prachtig geheel.


-- The FIFTH ELEMENT - KUNST-LICHT & SACRED-PLACES --
Kapel Zwartzustersklooster, Zwartzustersstraat 2

Met dit werk, een hommage aan de gelijknamige film uit 1997 door regisseur Luc Besson, doet het anatomisch theater opnieuw dienst als schouwplaats.

De kunstenaars creëren een nieuw universum door het betoverende samenspel van een goddelijke vrouwenstem en een magische lichtshow. Reflecties op spiegelbollen, vreemde patronen en een stijgende intensiteit zorgen voor een monumentale apotheose.


Info: https://www.leuven.be/sub/lichtparcours-unholy-light

-------------------------
In three Leuven churches, the sacred silence and impressive architecture will be enhanced for a week by artistic lighting installations.

-- Diapositive - Children of the light --
Sint-Antoniuskapel, Pater Damiaanplein

You can see the hypnotising Diapositive van Children of the Light in the St Anthony’s Chapel, where Saint Father Damien has been buried since 1936. The work continuously plays with light and dark. It is a recurring theme for the Dutch artist duo in their quest to shape light as a tangible material.

-- Club Efemeer - XXX --
Sint-Michielskerk

This young Leuven duo worked with several engineering students from KU Leuven to create a challenging light artwork. The result is a large, dynamic light sculpture with the basic shape of the cylinder. A spacious piece of sound art ties it all up into one beautiful whole.

-- The FIFTH ELEMENT - KUNST-LICHT & SACRED-PLACES --
Kapel Zwartzustersklooster, Zwartzustersstraat 2

This work is a tribute to the 1997 film of the same name by director Luc Besson. The artists create a new universe through the enchanting interplay of a divine female voice and a magical light show. Reflections off of mirror balls, strange patterns, and increasing intensity create a monumental apotheosis.

Info: https://www.leuven.be/en/3d-light-projection-unholy-light

Bron: UiTinVlaanderen.be

Waar Sint-Michielskerk
Naamsestraat 57A
Leuven
Wanneer
Organisatie vzw Leuvenement
Website http://www.wintertijdinleuven.be

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.