You're invited to play - Mieke Winters

Gratis

Je bent uitgenodigd om te komen spelen. Dat vertelt toch de titel van de eerste solotentoonstelling van Mieke Winters ons, ‘you’re invited to play’. Zelf zegt ze hier niet te veel aan te willen toevoegen. Ze wil de toeschouwer niet sturen, enkel een uitnodiging geven.

Mieke is gefascineerd door interactie, zowel met de toeschouwer als met de context. De sculpturen zijn ieder op hun beurt een personificatie van een object of een handeling waarbij ze vertrekt vanuit typisch menselijke verlangens en behoeften. Mieke zet niet alleen in op de zorgende en troostende rol die kunst kan hebben, maar ook op het belang van de fysieke ontmoeting met een kunstwerk en de zintuiglijke ervaring.

Tijdens deze tentoonstelling laat Mieke haar werk in combinatie met de titel voor zich spreken. Ze stelt verschillende sculpturen van haar tentoon. Tegelijk speelt ze ook met de ruimte waarin deze sculpturen zich bevinden. Lijnen op de vloer geven de toeschouwer een richting aan. Herkenbare vormen en kleuren lokken de toeschouwer dichterbij. Alles wijst erop dat we de interactie kunnen en mogen aangaan.

Waar Expo Leuven
Rijschoolstraat 4
Leuven
Wanneer
van vrijdag 3 juni 2022
tot zaterdag 2 juli 2022
van donderdag 13:00 tot 20:00 van vrijdag 13:00 tot 17:30 van zaterdag 10:00 tot 16:00

Disclaimer

Deze inhoud werd toegevoegd vanuit de website UiT in Vlaanderen.