Gezinsparcours Dobedo in M: vanaf 18 november

Aan de hand van kunst jezelf ontdekken

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

‘Do! Be! Do!’ Het is geen zin van Shakespeare, wel van Peter Verhelst en Griet Dupont. Samen schreven ze het kinderboek 'Dobedo', met de belangrijke boodschap: “Doe! Om te zijn wie je bent, zodat je later kunt doen wat je wilt doen.” De auteur en de kinderpsychiater werkten samen, elk vanuit hun eigen expertise, maar ook vanuit hun beider fascinatie voor kunst. Een mooi verhaal was geboren. Vorige week stelden Peter en Griet het boek voor M, aan kinderen van 3 lagere scholen uit Leuven.

Peter Verhelst leest voor uit Dobedo.

Griet Dupont beklemtoonde dat de kinderen zélf Dobedo zijn, in hun eigen verhaal, in hun eigen leven. “Kinderen vandaag hebben nood om zichzelf te mogen zijn. Zodat ze zelfvertrouwen ontwikkelen om hun dromen te (kunnen) volgen. Dat willen we stimuleren.”

M greep 'Dobedo' aan en tekende – aan de hand van fragmenten uit het boek – een nieuw gezinsparcours uit doorheen het museum. Het leidt ouders samen met kinderen rond en nodigt uit om te spreken over kunst, maar ook over elkaars talenten en dromen.

"M gelooft dat kunst veerkracht geeft."

Marlies Verreydt, medewerker publieksbemiddeling

Marlies Verreydt, medewerker publieksbemiddeling licht toe: “Met de opdrachten geven we geen info over de kunstwerken in het museum, we stimuleren een ándere beleving van kunst. Als je kinderen bijvoorbeeld vraagt welke werken in een zaal aansluiten bij hun eigen dromen, leggen ze vanzelf associaties tussen zichzelf en een bepaald kunstwerk… Met de Dobedo-ontdekkingstocht prikkelen we de fantasie en creëren ruimte om met elkaar te spreken, over elkaars dromen en talenten. Omdat we geloven dat kunst veerkracht geeft.”

Geschreven op: 18 november 2017 in: expo

Op de agenda

Website M

Gezinsparcours Dobedo