Leuven heeft een nieuw museum: PARCUM

Een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur

Vanaf 25 oktober

De kunsthistorische site Abdij van Park ligt aan de rand van de stad. Het is een magnifieke site. De norbertijnenabdij is erg goed bewaard en bevindt zich midden in een groen gebied. Op 25 oktober opent het nieuwe museum PARCUM er zijn deuren.

Het zijn drukke dagen voor Jan Klinckaert, directeur van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC): de tentoonstelling ‘Van de wereld’ mee opbouwen, een museum en een expertisecentrum runnen en verder in de toekomst durven kijken (lees: aan werkingssubsidies denken) … hij heeft er zijn handen aan vol. Maar tussendoor een interview geven, daar maakt Jan graag even tijd voor

Dialoogmuseum

PARCUM is een ‘dialoog’museum voor religie, kunst en cultuur. “Het is niet alleen een nieuw woord voor een museum, het is meteen ook het uithangbord voor PARCUM”, zegt Jan Klinckaert. “We willen een interreligieuze dialoog aangaan met de bredere wereld, altijd vertrekkend vanuit het religieuze erfgoed en met veel respect voor het cultuurhistorische belang van de abdij. Zo gaat PARCUM verder dan het lokale en stimuleert het museum het ruimer maatschappelijke religieuze debat.”

Van de wereld

“In onze eerste tentoonstelling Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding behandelen we de thematiek over hoe de mens op zoek gaat naar afzondering en zingeving, in tijden van continue interconnectiviteit. Smartphones en wifi, we lijken nooit echt weg van de wereld te zijn … Cursussen mindfulness tonen dat mensen nood hebben aan rust, aan bezinning. Monniken zonderden zich vroeger af en gingen in abdijen en kloosters leven. Zij deden dat weliswaar vanuit andere motieven en hadden een hoger doel voor ogen: bidden voor een betere wereld. De dialoog over de vraag naar zingeving is geopend: hoe zat dat vroeger? Hoe zit dat nu?”

“Daarnaast menen we dat dit type tentoonstellingen ook de dialoog tussen generaties stimuleert. De oudere generaties mogen dan al vertrouwd zijn met de historische waarde van religieus erfgoed, de jongere generaties zijn er eerder door gefascineerd. Dat opent perspectieven tot ontmoeting, toch?”

Work in progress

“Sinds 2011 wordt de abdij grondig gerestaureerd. Tijdens de werken openbaarde de site nieuwe ontdekkingen die het gehele proces van ontsluiting vertraagden, maar wel nieuwe kansen inhielden. Een muurschildering die tevoorschijn komt, dat roept nieuwe vragen op. En als een Amerikaanse universiteit de originele glasramen wil restitueren, ontstaat er gaandeweg een nieuw verhaal dat we graag willen vertellen.”

Rust en contemplatie

“De abdijsite is een oase van rust en contemplatie. En ook al opent het nieuwe museum PARCUM zijn deuren op 25 oktober, het is wel de bedoeling dat dat zo blijft, zegt Jan Klinckaert. We hopen echt dat we samen met de abdijgemeenschap, de stad Leuven en andere partners die betrokken zijn, een prachtige pleisterplek kunnen creëren die uitnodigt tot ontmoeting!”

Geschreven op: 06 oktober 2017 in: expo, erfgoed

Op de agenda

website PARCUM

Agenda