Siebentes Kapitel: van 16 tot 26 november

Een ‘klassiek’ theaterstuk door Willige Vanckenis

naar De Toverberg van Thomas Mann

Toneelgezelschap Willige Vanckenis brengt (weer) klassiek teksttheater. Regisseur Jerry Olbrechts voegt er wel onmiddellijk aan toe: “Zeg nooit zonder meer ‘klassiek’ als Willige Vanckenis op het podium staat. Maar de voorbije jaren verkenden we andere werkvormen en betrokken we vele andere partners. Nu leggen we de klemtoon weer op tekst op scène.”

Jerry Olbrechts - enthousiast als altijd – vertelt waar het ‘Siebentes Kapitel’ voor staat.

Jerry Olbrechts

Kreis und Linie

Drie jaar lang werkte het theatergezelschap Willige Vanckenis, samen met andere socio-culturele organisaties, rond het boek van Thomas Mann: 'De Toverberg'. Het project kreeg de naam ‘Kreis und Linie’ “'De Toverberg' is geen gemakkelijk werk, maar de ideeën uit dat boek van 1924 zijn nog altijd hyperactueel. Bijvoorbeeld: mensen blijken gefixeerd te zijn op het uiterlijke en besteden veel aandacht aan hoe ze willen overkomen op een ander. Denk maar aan de selfiecultuur vandaag. Of nog: gieten we alles in structuren en bakenen we alles netjes af, of willen we in een tijdloze wereld opgaan, als in een roes? En ook: hoe ver ga je voor je eigen overtuiging. In tijden van terreur is dat een prangende vraag.”

Lichtheid

“We hebben met deze thema’s drie jaar lang geëxperimenteerd, en betrokken heel veel mensen. We opereerden in zowat alle disciplines: beeld, bewegingstheater, muziek, dans … Dat project ‘Kreis und linie’ is nu afgerond, en ik ben blij dat we ons nu weer toeleggen op teksttheater. We teren wel op de ervaringen van de vorige jaren: onze acteurs - die alles perfect onder controle wilden krijgen - staan misschien wat ‘vrijer’ op het podium en spelen wat efficiënter. We gaan gemakkelijker om met elkaar en we creëren een zekere lichtheid in de moeilijke materie die Thomas Mann ons voorhoudt. We zijn een warme groep geworden en dat hebben we zeker en vast mede te danken aan 'Kreis und Linie'.”

Siebentes Kapitel

“Willige Vanckenis staat voor kleinschalig theater op bijzondere locaties. Deze keer staan we in het Salco. We doen alles zelf en bouwen alles zelf op, van ‘scratch’. En ja, we zouden Willige Vanckenis niet zijn als we geen nieuwe paden zouden verkennen: het publiek wordt ontvangen alsof het écht op De Toverberg toekomt. Dan mag je plaatsnemen tussen of onder dekens, en tijdens de performance word je gefilmd, zodat je een deel van de installatie wordt. En er komt ook een beetje muziek bij kijken. Ja, het wordt een bijzondere voorstelling!”

Collage van opnames tijdens de repetities

Siebentes Kapitel: opnames tijdens de repetities

Geschreven op: 14 november 2017 in: theater, literatuur

Praktisch

vrijdag 24 november 2017
Salco | Heverlee
Waar Salco
Heverlee
Wanneer donderdag 16 november 2017 van 20:00 tot 22:30
zaterdag 18 november 2017 van 20:00 tot 22:30
zondag 19 november 2017 van 20:00 tot 22:30
woensdag 22 november 2017 van 20:00 tot 22:30
vrijdag 24 november 2017 van 20:00 tot 22:30
zaterdag 25 november 2017 van 20:00 tot 22:30
zondag 26 november 2017 van 20:00 tot 22:30
Prijs 9 euro
Organisatie Willighe Vanckenis