Youtopia

De kunst van het samenleven

Hoe ziet jouw YOUtopia eruit?

Het stadsbrede festival 500 jaar Utopia loopt nog tot 17 januari. YOUtopia warmt zich ondertussen op om de fakkel over te nemen. Met YOUtopia gaat Leuven op zoek naar de kunst van het samenleven. Het is aan de bewoners zélf om vorm te geven aan de gedroomde samenleving, niet naast elkaar, maar mét elkaar. Het is aan jou en mij dus…


Projectcoördinator Hai-Chay Jiang licht toe:

Anderhalf jaar lang onderzoeken we hoe we zuurstof kunnen geven aan de samenleving, hoe we samen stad maken. Wat is het dat ons bindt vandaag, ondanks onze verschillen?

YOUtops

“We willen de burgers warm maken om te denken, te dialogeren én te doen. Herinner je je de YOUtops op het Ladeuzeplein, bij de start van 500 jaar Utopia - die grote, rode tenten? Elk stadsdeel heeft nu zijn eigen YOUtop: het centrum, de Vaartkom, Wijgmaal, Kessel Lo … Wat je ermee doet, bepaal je zelf: kom er samen, organiseer er fijne activiteiten, nodig sprekers uit of debatteer er over jullie Utopia.”

Leuven Ontvlamt voor YOUtopia

“YOUtopia lanceert zelf ook enkele grotere activiteiten, als ruggengraat voor anderhalf jaar sámen denken en doen. Zo was er Leuven Ontvlamt voor YOUtopia op 3 februari 2017. Met de dialoogdoos ‘Vonk' kan je overigens nog altijd thuis, op het werk of op school met elkaar spreken en denken over de kunst van het samenleven hier in Leuven."

YOUtopia verbindt

“Nog dingen die op stapel staan: in het voorjaar nemen kunstenaars samen met burgers de boombakken op straten en pleinen onder handen, in mei wandelen er reuzen door de stad, en kinderen nemen jou mee op stap door hun Leuven, benieuwd naar jouw verhaal ... Overal ontspruiten er boeiende ideeën en uit te werken initiatieven. Iedereen is welkom, iedereen kan meedoen of zelf iets ondernemen, alle meningen tellen - dat is het grote idee van YOUtopia.”

Waar YOUtopia in april 2018 zal landen? Hai-Chay is zelf ook benieuwd!

We hopen dat de kunst van het samenleven ons zal verbinden. Dat het een mozaïek van alle mensen, verschillende meningen en insteken prijsgeeft. Want dat is net de kracht van onze samenleving.

Bouw zelf ook mee aan YOUtopia! Laat je verwonderen door wat er te gebeuren staat, speel erop in en neem zelf initiatief. De website goed in de gaten houden, dus!

www.youtopia.be

Geschreven op: 14 december 2016 in: gratis, festival

Op de agenda

tot april 2018!

YOUtopia